Organisatie

De vereniging heeft een bestuur dat wordt gekozen door de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestuurt onze vereniging natuurlijk niet alleen. Het bestuur wordt daarom bijgestaan door verschillende commissies, onder leiding van bestuursleden. Onderstaand vindt u een lijst met commisssies binnen Voorne Atletiek:

Financiële commissie

Jeugdcommissie

Wedstrijdcommissie

Trainerscommissie

PR-commissie