• Lid worden
  • voucher aangepast
  • facebookafbeelding 1 
  • Lid worden van de vereniging
  • Nu aanmelden: 4 keer gratis meetrainen
  • Kijk ook op onze Facebook pagina - klik op het logo en volg ons!

Kalender Voorne Atletiek

Geen evenementen

Ongewenste omgangsvormen / intimiteiten

op .

Vierpolders, 11 januari2019

Gezien het feit dat een trainer bij een atletiekvereniging jarenlang ongestraft atleten seksueel heeft misbruikt is een veilige sportomgeving helaas niet iets dat als vanzelfsprekend kan worden beschouwd (maar eigenlijk wel vanzelfsprekend zou moeten zijn).
Hoewel er bij Voorne Atletiek geen aanleiding is te veronderstellen dat er op het terrein van de ongewenste omgangsvormen (ongewenste intimiteiten) iets is voorgevallen, blijven we als bestuur hier waakzaam op.

Met dit schrijven willen wij de leden actief inlichten over wat wij doen om veilig te kunnen sporten bij Voorne Atletiek, maar willen we u ook laten weten wat u kunt doen als u ergens twijfels over heeft. Het bestuur en de trainers willen benadrukken dat:

1.) Voorne Atletiek een veilige atletiek- en trainingsomgeving wil bieden, waarbij goede omgangsvormen met respect voor ieders persoonlijke en lichamelijke integriteit van groot belang zijn.
Specifiek voor de jeugd geldt daarbij dat:
    - Alle trainers die jeugd begeleiden, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Om de VOG meer waarde te geven zullen bij alle nieuwe trainers referenties bij voorgaande clubs opgevraagd worden.
    - Daarnaast proberen wij, zoveel als mogelijk, twee trainers op een groep te hebben.
    - Op onze website  staan omgangsvormen beschreven, met speciale aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdleden.

2.) Ongewenste omgangsvormen / intimiteiten zullen en kunnen niet worden geaccepteerd. U kunt deze te allen tijde melden bij het bestuur. Desgewenst kunt u het eerst bespreken met een vertrouwenspersoon van Voorne Atletiek. Dit zijn Regina Muilenburg en Gerard Rila (te bereiken: vertrouwenspersoon@voorneatletiek.com of telefonisch Regina Muilenburg: 06-228 72051 & Gerard Rila: 06-531 69821.


3.) Ter ondersteuning van de training kan fysiek contact met een atleet voorkomen; bijvoorbeeld om atleten een technisch goede houding aan te laten nemen. Dit wordt meestal vooraf gevraagd en/of aangegeven. Wat de één normaal vindt, kan voor de ander als onprettig overkomen. Mochten er twijfels zijn aan de integriteit van één van onze trainers, mede atleten of andere betrokkenen, verzoeken wij u rechtstreeks met de vertrouwenspersoon contact op te nemen.


3.) Een melding van een ongewenste omgangsvormen zal uiterst serieus worden genomen. U kunt erop rekenen dat het bestuur van Voorne Atletiek u zal bijstaan bij het doen van aangifte.

4) In komend trainers overleg en bestuursvergadering zullen we het huidige beleid evalueren. Mocht er aanleiding zijn ons beleid aan te passen dan zal dit uiteraard gebeuren.

Wij hopen u hierbij voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, laat het ons gerust weten. Ook suggesties zijn van harte welkom.

Met sportieve groet,
Jeffrey Collij
Bestuurslid voorzitter Baan/Jeugdcommissie
06-295 51990